Badanie OCT

Badanie OCT czyli inaczej optyczna koherentna tomografia lub biopsja optyczna to badanie mało inwazyjne, które jest w pełni bezpieczne dla pacjenta i pozwala na zdiagnozowanie popularnie występujących chorób oczu. Badanie wykorzystuje się głównie w celu diagnostyki chorób powiązanych z siatkówką. Badanie pozwala na uzyskanie przekroju tkanek, co pozwala na zdiagnozowanie chorób takich jak zwyrodnienie plamki, makulopatia cukrzycowa, obrzęki plamki żółtej niewiadomego pochodzenia. Dzięki badaniu uzyskuje się wysokiej jakości obraz, ponieważ opiera się na działaniu fal świetlnych, a nie radiowych czy dźwiękowych o dużo mniejszych częstotliwościach. Badanie OCT skupia wiązkę światła w centralnym punkcie tkanki, dzięki czemu nie jest rozpraszana pod różnymi kątami. OCT pozwala utworzyć szczegółowe trójwymiarowe obrazy nawet grubych próbek poprzez odrzucenie sygnału tła, który zaburzałby odbiór światła odbitego bezpośrednio od powierzchni próbki.

Badanie pomaga diagnozować choroby takie jak:

  • AMD – zwyrodnienie plamki związane z wiekiem ,
  • cukrzycowy obrzęk plamki,
  • obrzęki plamki,
  • błony nasiatkówkowe,
  • znamiona barwnikowe naczyniówki,
  • otwór w plamce,
  • jaskra- nawet we wczesnych postaciach
  • nowotwory