Choroba Besta – objawy, leczenie i diagnostyka

Zwyrodnienie żółtkowate plamki (lub inaczej nazywane – dziedziczna cysta plamki, dystrofia żółtkowata plamki Besta, plamki Besta, centralne wysiękowe odwarstwienie siatkówki) to choroba dziedziczna, która pojawia się zazwyczaj w obu oczach. Choroba ujawnia się u dzieci między 4. a 10. rokiem życia, ale występuje bardzo rzadko. Na początku choroby Besta powstaje torbiel pod nabłonkiem barwnikowym. Następnie zanika torbiel, a w jej miejsce zaczynają pojawiać się zbliznowacenia.

Objawy

  • spadek ostrości wzroku,
  • nieregularne kontury przedmiotów,
  • zniekształcone linie proste.

Na szczęście choroba nie grozi utratą wzroku ani znacznym pogłębieniem zaburzeń wzroku. Zwykle stabilizuje się na poziomie 0,1. Choroba Besta najczęściej diagnozowana jest podczas badania dna oczu, gdy okulista zauważy w okolicy plamki żółtej pod siatkówką obecność żółtego, okrągłego ogniska.

Diagnostyka

W Centrum Okulistycznym OCULISTIC dzięki nowoczesnemu sprzętowi wykonuje się kilka badań w kierunku diagnostyki choroby Besta:

  • badanie elektro-okulograficzne (EOG) pozwalające wykryć chorobę, nawet w przypadku, gdy pacjent nie skarży się na żadne objawy,
  • angiografię fluresceinową (AF) – obrazowanie dna oka,
  • optyczną tomografię koherencyjną (OCT) pozwalającą na zaobserwowanie zmian w sąsiedztwie warstwy nabłonka barwnikowego siatkówki.

Leczenie

Obecnie okuliści nie znają konkretnej metody leczącej chorobę Besta. Ze względu na niski uszczerbek wzroku (0,1) choroba nie jest uciążliwa i praktycznie nie wpływa w żaden sposób na codzienne funkcjonowanie pacjenta. Oczywiście jednak dziecko u którego stwierdzono chorobę Besta powinno pozostawać pod stałą opieką okulisty. W niektórych przypadkach choroba może przekształcić się w neowaskularyzację podsiatkówkową, która wysmaga przeprowadzenia testu Amslera i leczenia.