Badanie wady wzroku – refrakcji

Wadę wzroku nazywa się fachowo wadą refrakcji lub niemiarowością oka (ametropia). Refrakcja oka to zdolność przystosowania oka do patrzenia na przedmioty w bliskiej i większej odległości. To wyostrzenie, które jest niezbędne do prawidłowego widzenia różnych przedmiotów. Do refrakcji oka wykorzystuje się refraktometr komputerowy. Komputerowe badanie wzroku jest bardzo szybkie i dokładne. Pozwala uzyskać wynik po zaledwie kilku sekundach. Okulista może ocenić stan pacjenta praktycznie od razu po badaniu. W celu postawienia trafnej diagnozy bierze jednak pod uwagę również inne czynniki wpływające na jakość widzenia takie jak wiek, zagrożenie chorobami dziedzicznymi, wykonywaną pracę.

Wskazania do badania wad refrakcji oka

  • Krótkowzroczność

Krótkowzroczność (miopia), potocznie nazywana bliskowzrocznością polega na dokładnym widzeniu przedmiotów, które są blisko i utrudnionym dostrzeganiem przedmiotów znajdujących się daleko. To wada wzroku, która występuje dość często i jest dość późno diagnozowana, gdyż nie wywołuje u pacjenta niepokoju. Chory dobrze dostrzega przedmioty w pobliżu, a te oddalone gorzej, co uznaje za naturalne. Choroba ma często podłoże genetyczne i prawdopodobne jest, że jeśli miopia występuje u rodziców, to mogą borykać się z nią później także dzieci. Choroba może rozwijać się przez wiele lat, aby w końcu w wieku około 20. lat stawać się coraz bardziej uciążliwa. W miarę pogarszania widzenia pacjent zaczyna odczuwać dyskomfort i dopiero zgłasza się do gabinetu okulistycznego. Wyróżnia się 3 rodzaje krótkowzrocznosci – niską, średnią i wysoką. Niska krótkowzrocznosc pojawia się zazwyczaj w okresie szkolnym i po pewnym czasie ustępuje. Średnia wymaga zastosowania szkieł rozpraszających, natomiast wysoka może nawet prowadzić do ślepoty.

  • Nadwzroczność

Nadwzroczność związana jest ze zbyt krótką osią gałki ocznej. Nazywana bywa także hiperopią lub dalekowzrocznością. To jedna z bardzo często występujących wad wzroku, która wymaga noszenia okularów lub soczewek kontaktowych. W przypadku tej wady bardzo dobrze widoczne są przedmioty położone w dalszej odległości natomiast te znajdujące się blisko wydają się jakby rozmazane. Nadwzroczność budzi większy niepokój, dlatego też jest szybciej diagnozowana i korygowana. Nadwzroczność często pojawia się około 45. roku życia.

  • Astygmatyzm

Astygmatyzm to często występująca wada wzroku, która może powodować utrudnione widzenie przedmiotów znajdujących się zarówno blisko jak i daleko. Obraz jest wówczas zamazany i niewyraźny. Astygmatyzm wiąże się z nieprawidłową budową rogówki, która nie ma regularnego, okrągłego kształtu, a jest wydłużona, przez co padające światło zostaje rozproszone i tworzy nieostry obraz. Astygmatyzm ujawnia się szczególnie wtedy, gdy pacjent skupia wzrok w jednym miejscu kiedy skupia się na znakach drogowych, czytaniu czy szyciu. Rozmazany obraz często powoduje bóle głowy, a także zmęczenie, co utrudnia pacjentowi codzienne funkcjonowanie. Jeśli pacjent cierpi dodatkowo na krótkowzroczność lub dalekowzroczność, wtedy mamy do czynienia z astygmatyzmem złożonym. Okuliści spotykają się z 3 rodzajami astygmatyzmu:

  • prostą, polegającą na tym, że to południk pionowy silniej załamuje światło,
  • odwrotną, charakteryzującą się większą siłą załamywania południka poziomego,
  • skośną, gdy południki główne nie leżą w osiach 90-180°.