Jaskra to grupa chorób, których wspólną cechą jest występowanie przewlekłej neuropatii nerwu wzrokowego. Jest jedną z głównych przyczyn nieodwracalnej ślepoty w krajach rozwiniętych i dotyka wszystkie grupy wiekowe (również niemowlęta), jednak najpowszechniej występuje u osób w wieku dojrzałym i starczym- dotyczy ok.2% populacji powyżej 40 roku życia.

W większości przypadków chorobę charakteryzuje podstępny początek i powolny, bezobjawowy przebieg w pierwszych latach jej trwania. U zdecydowanej większości pacjentów występuje w obu oczach, choć nie na równym poziomie zaawansowania.

Możemy mieć do czynienia z jaskrą otwartego lub zamkniętego kąta przesączania, pierwotną- gdy nieznane są czynniki odpowiedzialne za rozwój choroby lub wtórną- gdy znane są przyczyny prowadzące do rozwoju wysokiego ciśnienia wewnątrzgałkowego

Czynniki rozwoju jaskry pierwotnej zamkniętego kąta (JPZK):

– nadwzroczność
– małoocze

Diagnostyka

Diagnostyka jaskry jest ustalana na podstawie charakterystycznego obrazu tarczy nerwu wzrokowego i występujących jednocześnie ubytków pola widzenia, przy podwyższonym lub normalnym ciśnieniu wewnątrzgałkowym. W Oculistic Klinika Paczała w Zielonej Górze możliwa jest pełna diagnostyka jaskry pierwotnej zamkniętego kąta.

Leczenie

Niezależnie od typu jaskry i stopnia jej zaawansowania uszkodzenia przez nią wywołane zależą głównie od wartości ciśnienia wewnątrzgałkowego. Leczenie polega na podjęciu działań mających za zadanie jego obniżenia i powinno być dostosowane do pacjenta. Początkowo można stosować krople obniżające ciśnienie. W Oculistic Klinika Paczała w leczeniu JPZK wykonywana jest również irydotomia – zabieg laserem YAG IT.

Mając na uwadze, że jaskra jest chorobą nieuleczalną, celem terapii jaskry jest utrzymanie użytecznej funkcji widzenia do końca życia pacjenta.

Pamiętaj!

  1. W Oculistic Klinika Paczała wykonasz kompleksowe badania w kierunku jaskry! M.in. badanie ciśnienia wewnątrzgałkowego, pola widzenia, i oceny obrazu tarczy nerwu wzrokowego, czyli badania, niezbędne w diagnostyce jaskry!
  2. Jaskra jest chorobą nieuleczalną, która nierozpoznana i nie leczona prowadzi do całkowitej ślepoty!